AFLATOX

AFLATOX és un segrestant de micotoxines compost d'una associació de diversos productes naturals:

  • Bentonita registrada (1m558) en reducció Aflatoxina B1
  • Manano oligosacàrids (origen paret cel·lular Saccharomices cerevisae)
  • Extracte card marià

Més característiques:

  • Ajuda a controlar els problemes associats amb els metabòlits de fongs que afecten la productivitat i salut dels animals. Dissenyada específicament per a l'adsorció dels metabòlits (aflatoxines) produïdes pels fongs de el grup Aspergillus (A. flavus i A.parasiticus).
  • La combinació d'absorbents orgànics i inorgànics millora la capacitat segrestant, abastant gran quantitat de micotoxines en el tracte gastrointestinal. Com el grup de Aflatoxines especialment B1 transformada en M1 pels animals i eliminant-per la llet.

 

Instruccions d'ús

Boví, caprí i oví: Subministrar barrejat amb la resta d'ingredients que composen la ració a la quantitat de 2-5 Kg./Tm de pinso.
Dosi màxima a subministrar 20kg / Tm de pinso.
Vaques de llet: 20-100 gr./animal/día.
Cabres i ovelles: 2-10 gr./animal/día.
S'evitarà el seu ús oral simultani amb macròlids.

Conservació

Conservar l'envàs ben tancat, en lloc fresc i sec, aïllat d'humitat.
Referència: AFLATOX
Presentacions:
25 KG
Envasos:

Sac
Problemes / Tractaments:
Segrestant micotoxines