Productes disponibles (Segrestant micotoxines):

AFLATOX

AFLATOX és un segrestant de micotoxines compost d'una associació de diversos productes naturals:

  • Bentonita registrada (1m558) en reducció Aflatoxina B1
  • Manano oligosacàrids (origen paret cel·lular Saccharomices cerevisae)
  • Extracte card marià
INOTOXIN

INOTOXIN és un segrestant de micotoxines compost per una absorció de diversos productes naturals.

  • Manano oligosacàrids procedents de parets de llevats (Saccharomyces cerevisae)
  • bentònica registrada 1m558
  • Terra de diatomees purificada (E 551c) Kieselgur
  • Argila sepiolítica I 563.