Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de   11 de juliol, de Serveis de la Societat de la

Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:

 

Raó social: INOGAN TECH, SL
NIF: B55101992
Adreça: C/ Major, 65 - 17257 - Gualta - GIRONA
Telèfon: 972758882
Email: agnes@comdaro.cat

Registre Mercantil de Girona: Tom 2820, Llibre 0, Foli 75, Fulla GI-51660 Inscripció 1a. Data 19/04/2011

 

FINALITAT DEL LLOC WEB.

La finalitat del lloc web és donar promocionar i oferir els productes que posa a la venda INOGAN TECH, SL, a més, també s'estableixen vies de contacte a través de les quals els interessats poden obtenir informació addicional sobre algun d'aquests productes.

 

El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: https://www.inogan.com/

 

LEGISLACIÓ.

Amb caràcter general les relacions entre l'entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

ÚS I ACCÉS D'USUARIS.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb INOGAN TECH, SL o qualsevol de les seves delegacions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de INOGAN TECH, SL  i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de INOGAN TECH, SL, .

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).

INOGAN TECH, SL  es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

 

INOGAN TECH, SL  no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de INOGAN TECH, SL . La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de INOGAN TECH, SL  té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

 

Altres dades a incloure a la web depenent del servei o producte ofert per l'empresa:

- Codis de conducta als quals estiguin adherids.

- Dades relatives a l'autorització administrativa necessària per a l'exercici de l'activitat.

- Dades del col.legi i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.

-  Informació  addicional  quan  al  servei  s'accedeixi  mitjançant  un  número  de  telèfon  de  tarificació addicional.

- Si a més realitza contractes on-line haurà d'afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de contractació:

* Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line.

* Si el document electrònic del contracte s'arxivarà i si aquest serà accessible.

* Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.

* Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.

* Condicions generals al fet que, si s'escau, se subjecti el contracte.

* Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l'enviament d'un justificant de recepció de la comanda realitzada.