Productes disponibles (ENSITJATS):

HARVEST DUO INTERNATIONAL

El inoculant biològic HARVEST DUO INTERNATIONAL conté bacteris seleccionades per controlar la fermentació en el ensitjat.

El bacteri Pediococcus pentosaceus , es caracteritza per acidificar molt ràpidament la sitja produint una elevada quantitat d'àcid L-làctic immediatament després de la seva aplicació.

Lactobacillus buchneri és un bacteri heterofermentativa usada com antifúngic per als ensitjaments ja que produeix l'àcid làctic, acètic i propiònic. La combinació d'ambdues bacteris permet la seva utilització en la conservació de molts tipus de farratges. En molt pocs dies s'aconsegueix l'acidesa òptima per conservar la sitja de tal manera que redueix molt significativament la pèrdua de Matèria Seca, d'Energia, de Proteïna i d'altres Nutrients.

INOFUNG

INOFUNG és un estabilitzador aeròbic , que ajuda a el control de bacteris, fongs i llevats. Compost per:

  • Propionat de calci
  • Formiat de calci
  • Formiat de sodi

 

SIL-GREEN

SIL-GREEN és un antifúngic i bactericida . Gràcies a la combinació d'àcids tamponats (en forma de sals) i àcids orgànics:

  • Formiat sòdic
  • Propionat de sodi
  • Àcid propiònic

 

SILOMOULD DRY

SILOMOULD DRY és un producte de gran acció antifúngica i bactericida. Compost per:

  • Propionat càlcic
  • Formiat càlcic