CONTROL VLAP

CONTROL VLAP és un additiu especialment dissenyat per a vedelles en creixement, vedelles gestants i vaques a periparto.

Aporta suplement de vitamines i minerals quelatats.

 

La biodisponibilitat dels nutrients es pot veure reduïda per diferents factors:

1) Factors de la dieta

Dietes concentrades riques en cereals i soja procedents de cultius intensius, poden presentar deficiències en manganès i zinc.

Interaccions entre els components de la dieta:
Combinació dels microminerals amb altres substàncies que redueixen la seva absorció.

2) Factors ambientals

Situacions d'estrès, calor, dèficit d'ingestió, entre d'altres.
Poden conduir a una aportació insuficient i al seu torn conduir a la davallada de la funció enzimàtica, depressió immunitària, i alteracions que tindran impacte directe en els factors de salut, en la utilització dels nutrients i per tant en les produccions.

S'ha demostrat que la combinació de l'mineral amb determinades substàncies normalment proteïnes o fraccions proteiques, pot incrementar la seva absorció i biodisponibilitat pel que fa a les fonts estàndard.

La utilització d'aquests compostos, bé de manera temporal en les situacions de major estrès, bé de manera continuada, representa un avantatge productiva en el sentit de l'eficiència de l'alimentació. 

CONTROL VLAP és una combinació de complexos minerals orgànics, zinc, manganès, potenciats amb turó i metionina, substàncies amb acció sobre el metabolisme sodi-potassi important en la reducció dels efectes de l'estrès per calor, i vitamines implicats en la regulació de l'metabolisme ruminal.

Instruccions d'ús

Afegir a l'concentrat a raó de: 50-80 g / dia en vedelles de 12 a 15 mesos d'edat, 80-100 g / dia en vedelles gestants i vaques seques, 100-150 g / dia en vaques en transició.

Conservació

Conservar l'envàs ben tancat, en lloc fresc i sec, aïllat de la humitat.
Referència: CONTROL VLAP
Presentacions:
25 KG
Envasos:

Sac